Değerlerimiz

İnsana saygılı,
Müşteri Memnuniyeti,
Kalite,
Liderlik,
Verimlilik,
Yenilikçilik,
Çevre ve Topluma Duyarlı,
Dinamik,
Dürüstlük ve Şeffaflık,
Takım Çalışmasına İnanan,
Çalışanların Gelişimini Destekleyen,